Ons erf-goed

Op deze site wil ik vrouwenerf-goed samenbrengen om de eenvoudige reden dat deze nauwelijks zichtbaar en bekend is in onze (Westerse) maatschappij: in onze geschiedenis (‘HIStory’), in ons spiritueel en godsdienstig erfgoed,… en als zodanig in ons collectief geheugen*. ‘Dat wat we niet zien/weten, kunnen we ook niet worden.’

Vanuit vier thema’s leg ik de nadruk op positieve verhalen, factoren en elementen die het ‘vrouw zijn’ uitdragen, vertegenwoordigen en ons als rolmodel voeden.

  • ons lichaam: informatie die het vrouwelijk lichaam, haar wijsheid en haar processen als bron van kracht benadrukken.
  • het vrouwelijk goddelijke: godinnen vanuit verschillende culturen en tijdsperken, hun eigenschappen, eraan gekoppelde tradities,… komen aan bod om op spiritueel en godsdienstig vlak draagkracht te verwerven.
  • herstorische rolmodellen (vroeger en nu): pioneers, operadiva’s, geniale madammen, baanbrekende schrijfsters,… vrouwen die zowel vandaag als vroeger bezield, vooruitstrevend en ‘wild’ waren, vinden hier hun plek. Zij zijn onze rolmodellen!
  • herstorische tradities en cultuurgebruiken: rituelen, leef- en zienswijzen en ideeëngoed uit andere culturen bieden een alternatief om vorm te geven aan ons vrouwenleven.

*Ons collectief geheugen/bewustzijn is het geheel van opvattingen, modellen en ideëengoed dat ons denken en handelen bepaalt en als zodanig onze identiteit(sbeleving) vormt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s